WYDANIE BIEŻĄCE

Specyfika wypadków osób pracujących w transporcie drogowym polega zazwyczaj na ograniczonym wpływie pracodawcy na okoliczności i przyczyny zdarzenia, ze względu na sprawczość osób przypadkowych oraz złożone okoliczności pozostające poza kontrolą pracodawcy.

czytaj więcej »

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy nie podlega odliczeniu od zadośćuczynienia pieniężnego przysługującego poszkodowanemu w postępowaniu cywilnym. Odszkodowanie to powinno natomiast być wzięte pod uwagę przy określeniu wysokości zadośćuczynienia – orzekł Sąd Apelacyjny w Łodzi.

czytaj więcej »

W tegorocznym konkursie Dobry Wzór 2015, w którym przyznawane są polskie nagrody za wzornictwo, uznanie zdobyły m.in. nakolanniki rzemieślnicze marki Snickers Workwear. Produkt powstał specjalnie na potrzeby rzemieślników, którzy pracują w ciągłym ruchu i muszą często klękać.

czytaj więcej »

Jednym z najważniejszych dokumentów regulujących zasady bhp w spółce Pratt &Whitney Rzeszów jest „Polityka bhp", która jest aktualizowana co roku. Pracownicy także sami tworzą propozycje, które mają usprawnić zagadnienia bhp w spółce, bo główną zasadą i misją Pratt & Whitney jest motto: „Firmę tworzą ludzie”.

czytaj więcej »

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy wyróżnił firmy i instytucje prowadzące szczególnie aktywne i skuteczne działania w zakresie bezpieczeństwa pracy. CEMEX Polska został wyróżniony Srebrną Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy.

czytaj więcej »

Przepisy Kodeksu pracy wprowadzające obowiązek wyznaczenia osób do udzielania pierwszej pomocy nie wskazują specjalnych wymagań w stosunku do tych osób, oprócz obowiązku szkolenia. Wymagania odnośnie tego szkolenia, w tym osób je przeprowadzających, nie są jednak określone w Kodeksie Pracy ani w innym akcie prawnym.

czytaj więcej »

Przy różnego rodzaju złamaniach, zwichnięciach i zranieniach niezbędna jest znajomość zasad pierwszej pomocy, aby odpowiednio zabezpieczyć poszkodowanego do czasu przyjazdu lekarza.

czytaj więcej »

Żeby szkolenie bhp było skuteczne i przynosiło zamierzone efekty musi nastąpić efektywna współpraca między szkoleniowcem a uczestnikami szkolenia bhp. Tylko wtedy szkolenia zaciekawią uczestników.

czytaj więcej »

Innowacyjny system czytelnych oznaczeń kolorystyczno-numerycznych pozwalających na łatwą identyfikację poziomu odporności na przecięcia wykorzystano w nowych modelach rękawic ochronnych.

czytaj więcej »

Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy prowadzili w III kwartałach 2015 r. 2 071 krótkich kontroli w branży budowlanej. Były one ukierunkowane na nieprawidłowości powodujące bezpośrednie zagrożenia życia lub zdrowia pracujących, a celem ich było wyegzekwowanie trwałej likwidacji zagrożeń.

czytaj więcej »

Filtry węglowe należy wymienić zawsze wtedy, kiedy użytkownik m.in. wyczuje smak lub zapach charakterystyczny dla substancji chemicznej występującej w postaci par lub gazu, przed którą pochłaniacz stanowi ochronę. Jest to moment tzw. „przebicia” pochłaniacza.

czytaj więcej »

Pracownika przemieszczającego się po otwartym terenie w zmiennych warunkach atmosferycznych należy wyposażyć w odpowiednią odzież ochronną i obuwie ochronne.

czytaj więcej »

Laptop może być używany przez pracownika na stanowisku do pracy stałej pod warunkiem, że stanowisko to zostanie urządzone z zachowaniem minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe.

czytaj więcej »

Na dofinansowanie inwestycji przedsiębiorców w poprawę warunków pracy ZUS przeznaczy w tym roku blisko 27 mln zł. Mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na 90% dofinansowanie budżetu projektu, największe firmy – nawet do 500 tys. zł. Od początku roku wpłynęło już ponad 2 tys. wniosków o dofinansowanie.

czytaj więcej »

Zimą, kiedy warunki atmosferyczne są bardzo zmienne, warto zadbać o odpowiednie zabezpieczenie i konserwację dachu. Prace te mogą wykonywać jedynie pracownicy nie mający przeciwskazań do pracy na wysokościach.

czytaj więcej »

Instrukcja bhp dla stanowiska operatora kotłów ciśnieniowych może być włączona do instrukcji eksploatacji, ale można też opracować dwie odrębne instrukcje. Decyzja o sposobie opracowywania instrukcji eksploatacji i instrukcji bhp leży w gestii pracodawcy.

czytaj więcej »

Brak bezpośredniego nadzoru i nieprzestrzeganie przepisów oraz zasad bhp było przyczyną wypadku przy pracy robotnika budowlanego. Został on porażony prądem na skutek niezachowania ostrożności podczas manewrowania metalowym kształtownikiem bezpośrednio pod linią 15 kV.

czytaj więcej »

Bezpieczeństwo pracowników jest dla nas priorytetem. Dlatego, realizując cele biznesowe, podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby uniknąć wypadków i maksymalnie ograniczyć zagrożenia dla zdrowia wszystkich wykonujących prace na budowie - wywiad z Krzysztofem Koziołem, dyrektorem Biura Komunikacji Zewnętrznej Budimex SA w Warszawie.

czytaj więcej »

wiper-pixel