WYDANIE ONLINE

Praca w magazynie wysokiego składowania materiałów budowlanych wiąże się z licznymi zagrożeniami wypadkowymi, które czyhają na pracowników. Ich ograniczenie w dużej mierze zależy od faktu, czy dany magazyn spełnia odpowiednie warunki techniczne, czy nie.

czytaj więcej »

Kontrolując problematykę bhp, należy uwzględnić realizację decyzji i zaleceń pokontrolnych z wcześniejszych kontroli zewnętrznych organów nadzoru oraz kontroli (przede wszystkim Państwowej Inspekcji Pracy) oraz wcześniejszych wniosków z poprzednich kontroli (np. w formie pisemnych wniosków do pracodawcy).

czytaj więcej »

Wytwarzanie wyrobów z tworzyw sztucznych wiąże się z nasilonymi zagrożeniami zawodowymi, zarówno wypadkowymi, jak i chorobowymi. Dlatego tak ważne jest tu zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy.

czytaj więcej »

Szkoda powinna być oceniana nie abstrakcyjnie (jako procent niezdolności do pracy), ale konkretnie przez określenie gospodarczych następstw danego wypadku – orzekł Sąd Najwyższy.

czytaj więcej »

Jedna z największych i wiodących polskich firm w branży meblarskiej Black Red White przykłada dużą wagę do troski o bezpieczeństwo i higienę pracy. Pracownik wykonujący wyznaczone zadania w przyjaznym i bezpiecznym środowisku pracy jest najbardziej efektywny.

czytaj więcej »

Inspektorzy PIP otrzymają nowe legitymacje służbowe. Dokumenty sprzed zmiany przepisów zachowają ważność przez okres 7 lat od daty ich wydania.

czytaj więcej »

W placówce medycznej do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej mogą być wyznaczone pielęgniarki oraz lekarze zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Z racji wykonywanego zawodu mają najwłaściwszą wiedzę w tym zakresie.

czytaj więcej »

Szkolenia bhp są najczęściej szkoleniami grupowymi. Przygotowanie takiego szkolenia jest zajęciem czasochłonnym i trudnym. Jeszcze trudniejsze jest przekazanie wiedzy podczas szkolenia, tak aby uczestnicy ją zapamiętali.

czytaj więcej »

Wymagany wysoki poziom higieny produkcji jest elementem sprawczym powodującym, że załoga firmy Lubella ma zapewniony wysoki standard zaplecza higieniczno-sanitarnego, a wykorzystywane w zakładzie technologie należą do najnowocześniejszych. Związany jest z tym systematyczny wzrost poziomu bhp oraz wzrost kwalifikacji pracowników - rozmowa z ROMANEM SKAŁECKIM, głównym specjalistą ds. bhp i ochrony ppoż. w firmie Lubella (Grupa Maspex Wadowice).

czytaj więcej »

wiper-pixel