"NORMAbhp.pl"
Sprawdzone i praktyczne
rozwiązania z zakresu bhp

Najnowsze trendy bhp na rynku

"NORMAbhp.pl" to nowoczesny magazyn o bhp przygotowywany dla specjalistów przez specjalistów. Sprawdzone i praktyczne rozwiązania z zakresu bhp w reporterskiej formie.

Magazyn "NORMAbhp.pl":

  • doświadczenia i rozwiązania z zakresu bhp innych firm,

  • wywiady ze specjalistami bhp - jak oni radzą sobie z najważniejszymi wyzwaniami,

  • opinie i komentarze uznanych ekspertów bhp,

  • wskazówki dotyczące rozwoju zawodowego służby bhp,

  • rozwiązania z dziedzin pokrewnych bhp, takich jak np. ppoż.,
  • profesjonalny kurs pierwszej pomocy opracowany przez PCK.

    

Otrzymasz sprawdzone, praktyczne materiały i przejrzyste wskazówki, dzięki którym poprawisz jakość swojej pracy i będziesz mieć pewność, że jesteś na bieżąco. Będziesz wiedział, co dzieje się w branży.

Dobre praktyki bhp

Magazyn "NORMAbhp.pl" to najważniejszy branżowy przegląd najciekawszych informacji z zakresu bhp na 40 stronach. Magazyn został bardzo dobrze przyjęty przez specjalistów bhp jako wspólna platforma wymiany doświadczeń.

Magazyn jest otwarty na wypowiedzi ludzi zajmujących się bhp na co dzień (specjalistów ds. bhp), zarówno w formie merytorycznych artykułów, jak i np. dobrych praktyk, w których firmy dzielą się swoimi rozwiązaniami zastosowanymi w celu poprawienia kultury bhp w firmie.

Aspekty prawne bhp

Magazyn "NORMAbhp.pl" to teraz najważniejsza branżowo publikacja na rynku i każda osoba zajmująca się bhp powinna ją poznać.

  • Interpretacje przepisów bhp.
  • Najważniejsze zmiany w prawie.
  • Tematy branżowe – szczegółowo omówione zagadnienia z różnych branż, np. budownictwo.

Uzyskasz bezpieczeństwo prawne dzięki wiedzy ponad stu ekspertów z: Państwowej Inspekcji Pracy, Głównego Inspektoratu Pracy, Okręgowych Inspektoratów Pracy, CIOP-PIB, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, biegłych sądowych, praktyków z bogatym doświadczeniem w dużych firmach.

wiper-pixel